Інформація за 2014 рік

/ / / / Інформація за 2014 рік

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку» є державним унітарним підприємством та діє як державне комерційне підприємство, що засноване на державній власності і на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 року № 901-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації» належить до сфери управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Керівником Державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку» є директор, згідно контракту з керівником підприємства від 21 серпня 2000 року.

Інститут має 9 структурних підрозділів:

Інститут виконує функції Головної організації з метрологічного забезпечення Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. На базі інституту створено і діють Орган з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій галузі зв'язку, Орган з сертифікації технічних засобів телекомунікації, Випробувальний центр технічних засобів телекомунікації, Сектор з повірки засобів вимірювальної техніки тощо.

Основними споживачами науково-технічної продукції інституту є: Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (в дуже обмежених обсягах), оператори телекомунікаційних мереж, вітчизняні та іноземні виробники технічних засобів телекомунікації.

За 2014 рік виконано 150 робіт, з них 60 — науково-дослідних та 90 — науково- технічні послуги.

Надруковано 6 робіт, з них 4 статті у наукових журналах, 1 що входить до міжнародних баз даних.

Проведено в червні 2014 року міжнародний семінар «Проблеми та напрямки розвитку метрологічної діяльності в галузі зв'язку».

Доповіді на наукових конференціях, НТР та семінарах — 14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту:

№ п/пПоказникиОдиниця виміру2014р.
1 Обсяг робіт, виконаний власними силами тис. грн. 5445
2 Обсяг реалізації виконаних робіт тис. грн. 5445
3 Чистий прибуток тис. грн. 63
4 Рентабельність товарної продукції % 1,4
5 Загальний фонд оплати праці тис. грн. 2604,2
6 Средньооблікова кількість штатних співробітників осіб 59
7 Середня заробітна плата грн. 3321

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету за 2014 рік становить 9,4 тис.грн.

Капітальних інвестицій у 2014 році здійснено на 82,1 тис.грн., джерелами фінансування є фонд розвитку виробництва — 4,9 тис.грн. та амортизація — 77,2 тис.грн.

Основні показники, що характеризують діяльність:

№ п/пПоказникиОдиниця виміру2012р.2013р.2014р.
1 Коефіцієнт рентабельності активів % 0,009 0,011 0,016
2 Коефіцієнт рентабельності діяльності % 0,006 0,008 0,014
3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності % 0,58 0,40 0,5
4 Коефіцієнт поточної ліквідності % 1,48 1,31 1,22
5 Коефіцієнт фінансової стійкості % 0,97 0,78 0,55

Стратегічними цілями розвитку є перетворення інституту в провідне науково-виробниче підприємство галузі з висококваліфікованими фахівцями, розвинутою матеріально-технічною базою, що забезпечує потреби держави і суспільства у науково-технічній продукції з розвитку сфери телекомунікації.

В науково-технічній сфері

Основними напрямками розвитку інституту у науково-технічній сфері є:

В економічній сфері

Основними завданнями економічного розвитку інституту є:

Основними завданнями розвитку інституту у соціальній сфері є:

Додаткову інформацію можна дізнатися на сайті http://oniis.org

Директор ДП «ОНДІЗ» В.О. Балашов