Інформація за 2015 рік

/ / / / Інформація за 2015 рік

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку» є державним унітарним підприємством та діє як державне комерційне підприємство, що засноване на державній власності і на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 року № 901-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації» належить до сфери управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Керівником Державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку» є директор, згідно контракту з керівником підприємства від 21 серпня 2000 року.

Інститут має 9 структурних підрозділів:

На базі інституту створено і діють Орган з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій галузі зв'язку, Орган з сертифікації технічних засобів телекомунікації, Випробувальний центр технічних засобів телекомунікації, Сектор з повірки засобів вимірювальної техніки тощо.

Основними споживачами науково-технічної продукції інституту є: Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (в дуже обмежених обсягах), оператори телекомунікаційних мереж, вітчизняні та іноземні виробники технічних засобів телекомунікації.

За 2015 рік виконано 154 роботи, з них 56 – науково-дослідних та 98 – науково-технічні послуги.

Надруковано 20 наукових публікацій, розроблено: 6 нормативних документів, 2 навчальних посібника для студентів.

За 2015 рік 9 виступів на науково-технічних конференціях.

Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту

№ п/пПоказникиОдиниця виміру2015 р.
1 Обсяг робіт, виконаний власними силами тис. грн. 6482,39
2 Обсяг реалізації виконаних робіт тис. грн. 6482,39
3 Чистий прибуток тис. грн. 91,0
4 Загальний фонд оплати праці тис. грн. 3040,0
5 Средньооблікова кількість штатних співробітників осіб 56
6 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 4493,0

Середня заробітна плата одного штатного працівника ДП «ОНДІЗ» за 2013-2015 роки

Стратегічними цілями розвитку є перетворення інституту в провідне науково-виробниче підприємство галузі з висококваліфікованими фахівцями, розвинутою матеріально-технічною базою, що забезпечує потреби держави і суспільства у науково-технічній продукції з розвитку сфери телекомунікації.

В науково-технічній сфері

Основними напрямками розвитку інституту у науково-технічній сфері є:

В економічній сфері  

Основними завданнями економічного розвитку інституту є:

Основними завданнями розвитку інституту у соціальній сфері  є: