Інформація за І квартал 2015 року

/ ... / / / / / Інформація за І квартал 2015 року

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку» є державним унітарним підприємством та діє як державне комерційне підприємство, що засноване на державній власності і на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 року № 901-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації» належить до сфери управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Керівником Державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку» є директор, згідно контракту з керівником підприємства від 21 серпня 2000 року.

Інститут має 9 структурних підрозділів:

Інститут виконує функції Головної організації з метрологічного забезпечення Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. На базі інституту створено і діють Орган з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій галузі зв'язку, Орган з сертифікації технічних засобів телекомунікації, Випробувальний центр технічних засобів телекомунікації, Сектор з повірки засобів вимірювальної техніки тощо.

Основними споживачами науково-технічної продукції інституту є: Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (в дуже обмежених обсягах), оператори телекомунікаційних мереж, вітчизняні та іноземні виробники технічних засобів телекомунікації.

Основними споживачами науково-технічної продукції інституту є: Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (в дуже обмежених обсягах), оператори телекомунікаційних мереж, вітчизняні та іноземні виробники технічних засобів телекомунікації.

За І квартал 2015 року виконано 40 робіт, з них 15 — науково-дослідних та 25 — науково-технічні послуги.

Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту:

№ п/пПоказникиОдиниця виміруІ квартал 2015 р.
1 Обсяг робіт, виконаний власними силами тис. грн. 1217,5
2 Обсяг реалізації виконаних робіт тис. грн. 1217,5
3 Чистий прибуток тис. грн. 5,0
4 Загальний фонд оплати праці тис. грн. 663,4
5 Средньооблікова кількість штатних співробітників осіб 57
6 Середня заробітна плата грн. 5023

Капітальних інвестицій у І кварталі 2015 року здійснено на 41,0 тис.грн.

Основні показники, що характеризують діяльність:

№ п/пПоказникиОдиниця виміру2012р.2013р.2014р.І квартал 2015 р.
1 Коефіцієнт рентабельності активів % 0,009 0,011 0,016 0,001
2 Коефіцієнт рентабельності діяльності % 0,006 0,008 0,014 0,005
3 Коефіцієнт поточної ліквідності % 1,48 1,31 1,22 1,3
4 Коефіцієнт фінансової стійкості % 0,97 0,78 0,55 0,7

Стратегічними цілями розвитку є перетворення інституту в провідне науково-виробниче підприємство галузі з висококваліфікованими фахівцями, розвинутою матеріально-технічною базою, що забезпечує потреби держави і суспільства у науково-технічній продукції з розвитку сфери телекомунікації.

В науково-технічній сфері

Основними напрямками розвитку інституту у науково-технічній сфері є:

В економічній сфері

Основними завданнями економічного розвитку інституту є:

Основними завданнями розвитку інституту у соціальній сфері є:

Додаткову інформацію можна дізнатися на сайті http://oniis.org

Директор ДП «ОНДІЗ» В.О. Балашов