Інформація за І-ше півріччя 2015 року

/ ... / / / / / Інформація за І-ше півріччя 2015 року

За І-ше півріччя 2015 року виконано 84 роботи, з них 32 – науково-дослідних та 52 – науково-технічні послуги.

Надруковано 4 роботи, з них 3 статті в збірнику робіт науково-технічної конференції, 1 стаття в науковому журналі.

Виступали з доповіддю на міжнародній науково-технічній конференції в червні 2015 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту:

№ п/пПоказникиОдиниця виміруІ-ше півріччя 2015 р.
1 Обсяг робіт, виконаний власними силами тис. грн. 2737,3
2 Обсяг реалізації виконаних робіт тис. грн. 2737,3
3 Чистий прибуток тис. грн. 11,0
4 Загальний фонд оплати праці тис. грн. 1387,4
5 Средньооблікова кількість штатних співробітників осіб 56
6 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 4085,7

Капітальних інвестицій за І-ше півріччя 2015 року здійснено на 100,0 тис.грн.

Основні показники, що характеризують діяльність:

№ п/пПоказникиОдиниця виміру2012р.2013р.2014р.І півріччя 2015 р.
1 Коефіцієнт рентабельності активів % 0,009 0,011 0,016 0,002
2 Коефіцієнт рентабельності діяльності % 0,006 0,008 0,014 0,004
3 Коефіцієнт поточної ліквідності % 1,48 1,31 1,22 1,2
4 Коефіцієнт фінансової стійкості % 0,97 0,78 0,55 0,3