Інформація за 9 місяців 2015 року

/ ... / / / / / Інформація за 9 місяців 2015 року

За 9 місяців 2015 року виконано 117 робіт, з них 40 – науково-дослідних та 77 – науково-технічні послуги.

Надруковано 4 роботи, з них 3 статті в збірнику робіт науково-технічної конференції, 1 стаття в науковому журналі.

Виступали з доповіддю на міжнародній науково-технічній конференції в червні 2015 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту:

№ п/пПоказникиОдиниця виміру9 місяців 2015 р.
1 Обсяг робіт, виконаний власними силами тис. грн. 4443,6
2 Обсяг реалізації виконаних робіт тис. грн. 4443,6
3 Чистий прибуток тис. грн. 30,0
4 Загальний фонд оплати праці тис. грн. 2198,0
5 Средньооблікова кількість штатних співробітників осіб 56
6 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 4316,7

Капітальних інвестицій за 9 місяців 2015 року здійснено на 112,0 тис.грн.

Основні показники, що характеризують діяльність:

№ п/пПоказникиОдиниця виміру2012р.2013р.2014р.9 місяців 2015 р.
1 Коефіцієнт рентабельності активів % 0,009 0,011 0,016 0,006
2 Коефіцієнт рентабельності діяльності % 0,006 0,008 0,014 0,008
3 Коефіцієнт поточної ліквідності % 1,48 1,31 1,22 1,13
4 Коефіцієнт фінансової стійкості % 0,97 0,78 0,55 0,34