Інформація за 2016 рік

/ / / / Інформація за 2016 рік

За 2016 рік виконано 146 робіт, з них 42 – науково-дослідних та 104 – науково-технічні послуги.

Обсяг та кількість виконаних робіт (з ПДВ) ДП «ОНДІЗ» за 2013 – 2016 роки

Надруковано 13 наукових публікацій, у тому числі 3 книги.

За 2016 рік 3 виступи на науково-технічних конференціях.

Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту

№ п/пПоказникиОдиниця виміру2016 р.
1 Обсяг робіт, виконаний власними силами тис. грн. 9120,5
2 Обсяг реалізації виконаних робіт тис. грн. 9120,5
3 Чистий прибуток тис. грн. 292,0
4 Загальний фонд оплати праці тис. грн. 4585,6
5 Средньооблікова кількість штатних співробітників осіб 55
6 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 6803,9

Середня заробітна плата одного штатного працівника ДП «ОНДІЗ» за 2013-2016 роки

Капітальних інвестицій за  2016 рік здійснено на 404,0 тис.грн.

Основні показники, що характеризують діяльність:

№ п/пПоказникиОдиниця виміру2013р.2014р.2015р.2016р.
1 Коефіцієнт рентабельності активів % 0,011 0,016 0,021 0,067
2 Коефіцієнт рентабельності діяльності % 0,008 0,014 0,017 0,038
4 Коефіцієнт поточної ліквідності % 1,31 1,22 1,2 1,2
5 Коефіцієнт фінансової стійкості % 0,78 0,55 0,3 0,4