Інформація за І півріччя 2016 року

Головна / Про нас / Інформація щодо ДП «ОНДІЗ» / Фінансова інформація ДП «ОНДІЗ» / Інформація за 2016 рік / Інформація за І півріччя 2016 року

За І півріччя 2016 року виконано 81 роботу, з них 27 – науково-дослідних та 54 – науково-технічні послуги.

Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту:

№ п/п Показники Одиниця виміру І-ше півріччя
2016 р.
1 Обсяг робіт, виконаний власними силами тис. грн. 4149,4
2 Обсяг реалізації виконаних робіт тис. грн. 4149,4
3 Чистий прибуток тис. грн. 138,0
4 Загальний фонд оплати праці тис. грн. 1916,5
5 Средньооблікова кількість штатних співробітників осіб 55
6 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 5694,24

Капітальних інвестицій за І півріччя 2016 року здійснено на 303,0 тис. грн.

Основні показники, що характеризують діяльність:

№ п/п Показники 2013р. 2014р. 2015р. І-ше півріччя 2016 р.
1 Коефіцієнт рентабельності активів 0,011 0,016 0,021 0,03
2 Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,008 0,014 0,017 0,04
3 Коефіцієнт поточної ліквідності 1,31 1,22 1,2 1,2
4 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,78 0,55 0,3 0,3