Інформація за І квартал 2016 року

/ ... / / / / / Інформація за І квартал 2016 року

Інформація за І квартал 2016 року

За І квартал 2016 року виконано 44 роботи, з них 18 – науково-дослідних та 26 – науково-технічні послуги.

Капітальних інвестицій у І кварталі 2016 року здійснено на 127,0 тис. грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту:

№ п/пПоказникиОдиниця виміруІ квартал
2016 р.
1 Обсяг робіт, виконаний власними силами тис. грн. 1969,43
2 Обсяг реалізації виконаних робіт тис. грн. 1969,43
3 Чистий прибуток тис. грн. 74,0
4 Загальний фонд оплати праці тис. грн. 799,4
5 Средньооблікова кількість штатних співробітників осіб 54
6 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 4846,9