Інформація за 9 місяців 2016 року

/ ... / / / / / Інформація за 9 місяців 2016 року

За 9-ть місяців 2016 року виконано 108 робіт, з них 32 – науково-дослідних та 76 – науково-технічні послуги.

Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту:

№ п/пПоказникиОдиниця виміру9-ть місяців
2016 р.
1 Обсяг робіт, виконаний власними силами тис. грн. 6588,29
2 Обсяг реалізації виконаних робіт тис. грн. 6588,29
3 Чистий прибуток тис. грн. 239,0
4 Загальний фонд оплати праці тис. грн. 3211,4
5 Середньооблікова кількість штатних співробітників осіб 56
6 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 6240,48

Капітальних інвестицій за 9-ть місяців 2016 року здійснено на 367 тис.грн.

Основні показники, що характеризують діяльність:

№ п/пПоказники2013р.2014р.2015р.9-ть місяців
2016 р.
1 Коефіцієнт рентабельності активів 0,011 0,016 0,021 0,05
2 Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,008 0,014 0,017 0,04
3 Коефіцієнт поточної ліквідності 1,31 1,22 1,2 1,1
4 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,78 0,55 0,3 0,3