Інформація за 2017 рік

/ / / / Інформація за 2017 рік

Цілі діяльності ДП «ОНДІЗ» та стан їх досягнення

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку» створене з метою задоволення громадських потреб в науково-технічній продукції, а також соціальних і економічних інтересів трудового колективу на основі одержаного прибутку.

Стратегічними цілями діяльності є становлення інституту як провідного науково-дослідного підприємства галузі з висококваліфікованими фахівцями, розвинутою матеріально-технічною базою, що виконує завдання держави з науково-технічного забезпечення розвитку сфери телекомунікації.

В 2017 році розпочато роботу з переакредитації Випробувального центру інституту та розширення сфери акредитації органа з сертифікації «УкрСЕРТЗВ’ЯЗОК» щодо призначення на технічні регламенти. В зв'язку з цим було прийнято рішення про створення нових та модернізацію робочих місць з випробувань та оцінки відповідності щодо ЕМС та радіо технологій і здійснено інвестиції за вказаним напрямком на суму 300,0 тис. грн.

Також в 2017 році була оновлена матеріально-технічна база інституту: придбано комп’ютерну техніку на суму 15,0 тис. грн. та програмне забезпечення, вартістю 18,0 тис. грн.

Значна робота проведена в 2017 році по підвищенню кваліфікації кадрів, на що витрачено 28,3 тис. грн.