Інформація за І квартал 2017 року

/ ... / / / / / Інформація за І квартал 2017 року

Інформація за І квартал 2017 року

За І квартал 2017 року виконано 44 роботи, з них 19 – науково-дослідних та 25 – науково-технічні послуги.

Капітальних інвестицій у І кварталі 2017 року здійснено на 251,0 тис. грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту:

№ п/пПоказникиОдиниця виміруІ квартал
2017 р.
1 Обсяг робіт, виконаний власними силами тис. грн. 2390,5
2 Обсяг реалізації виконаних робіт тис. грн. 2390,5
3 Чистий прибуток тис. грн. 24,0
4 Загальний фонд оплати праці тис. грн. 1366,8
5 Середньооблікова кількість штатних співробітників осіб 53
6 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 8283,6