Інформація за І півріччя 2017 року

/ ... / / / / / Інформація за І півріччя 2017 року

За І півріччя 2017 року виконано 75 робіт, з них 32 – науково-дослідних та 43 – науково-технічні послуги.

Капітальних інвестицій за І півріччя 2017 року здійснено на суму 343,0 тис. грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту:

№ п/пПоказникиОдиниця виміруІ півріччя
2017 р.
1 Обсяг робіт, виконаний власними силами тис. грн. 4933,26
2 Обсяг реалізації виконаних робіт тис. грн. 4933,26
3 Чистий прибуток тис. грн. 54,0
4 Загальний фонд оплати праці тис. грн. 2888,00
5 Середньооблікова кількість штатних співробітників осіб 54
6 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 8575,62