Інформація за 2018 рік

/ / / / Інформація за 2018 рік

Цілі діяльності ДП «ОНДІЗ» та стан їх досягнення

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку» створене з метою виконання науково-технічних завдань сфери телекомунікації і задоволення соціальних і економічних інтересів трудового колективу на основі одержання прибутку.

Стратегічними цілями діяльності є становлення інституту як провідного науково-дослідного підприємства галузі з висококваліфікованими фахівцями, розвинутою матеріально-технічною базою, що виконує завдання держави з науково-технічного забезпечення розвитку сфери телекомунікації.

В 2018 році ДП «ОНДІЗ» виконано 139 робіт, із них 43 – науково-дослідні роботи, 96 – науково-технічні послуги.

Опубліковано наукових праць:

Наказом Мінекономрозвитку від 19.06.2018 року №848 ДП «ОНДІЗ» призначено органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності за модулем В.

Аналіз відносних коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість, платоспроможність підприємства та тенденцію розвитку його економічного стану за минулі 5 років наведені у таблиці:

№  Коефіцієнти  Роки
2014 2015 2016 2017 2018
1 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,32 0,7 0,77 0,86 1,28
2 Коефіцієнт рентабельності діяльності  0,014 0,017 0,038 0,015 0,015
3 Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) 1,22 1,2 1,24 1,7 2,9
4 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,50 0,66 0,73 0,6 0,7

звітність

звітність