Інформація за 2019 рік

/ / / / Інформація за 2019 рік

В 2019 році ДП «ОНДІЗ» виконало 118 робіт, із них 45 – науково-дослідні роботи, 73 – науково-технічні послуги.

Опубліковано наукових праць:

Розроблено 14 стандартів.

Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 05.09.2019 № 510 отримана ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації(крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, что визначається Кабінетом Міністрів України.

Аналіз відносних коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість, платоспроможність підприємства та тенденцію його економічного розвитку  за минулі 5 років наведені у таблиці:

Коефіцієнти Роки
2015 2016 2017 2018 2019
1 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,7 0,77 0,86 1,28 32,0
2 Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,017 0,038 0,015 0,015 0,01
3 Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) 1,2 1,24 1,7 2,9 6,1
4 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,66 0,73 0,6 0,7 4,7

звітність

звітність