Опис істотних передбачуваних факторів ризику

/ / / Опис істотних передбачуваних факторів ризику

Істотні передбачувані фактори ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності інституту:

Реалізація цих ризиків може призвести до зменшення обсягу замовлень на надання науково-технічних послуг.

Заходи з мінімізації впливу ризиків на діяльність інституту: