Матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном

/ / / Матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном