Відділ метрології

/ / / Відділ метрології

Історія створення

Відділ метрології створено у 1972 році. З 1976 по 1991 рік відділ виконував функції Головної (центральної) організації метрологічної служби Мінзв'язку СРСР.

З 1991 року відділ метрологічного забезпечення галузі зв'язку ДП ОНДІЗ виконує функції Головної організації метрологічної служби (ГОМС) Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв'язку України (Департамент).

Основні напрямки діяльності

Головна організація метрологічної служби департаменту

Координація та організаційно-методичне керівництво метрологічної діяльності у системі Департаменту

Метрологічний контроль
Розробка нормативних документів з питань метрологічної діяльності
Організаційно-методичне керівництво роботами з метрології
Метрологічний і науково-технічний супровід розробок нових технічних засобів і засобів, придбаних за кордоном
 1. Метрологічна експертиза документації нових розробок засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).
 2. Метрологічне забезпечення нових ЗВТ (участь в державних приймальних випробуваннях і метрологічних атестаціях ЗВТ).

Галузевий орган з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій

Основними роботами ГОМС в цій сфері є:

 1. Організація і здійснення робіт з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій.
 2. Розробка проектів нормативних документів, які регламентують роботи по акредитації, погодження та затвердження цих документів у встановленому порядку.
 3. Підготовка та подання проектів наказів, розпоряджень і вказівок з питань акредитації.
 4. Планування підготовки і підвищення кваліфікації співробітників органу з акредитації.
 5. Організація метрологічного контролю діяльності акредитованих лабораторій.
 6. Здійснення контролю щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення атестації лабораторій і в процесі метрологічного контролю.

Сектор повірки відділу (атестат акредитації № ІІ 085-2003) Область акредитації

 1. Апаратура почасового обліку тривалості телефонних розмов абонентів АТС.
 2. Автоматизовані системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів АТС.
 3. Автоматизовані системи обліку тривалості розмов міжміських переговорних пунктів.
 4. Автоматизовані системи обліку тривалості з'єднань телеграфних станцій.

Науково-технічні розробки

 1. Розроблено та видано масовим тиражем 24 щорічних збірника методичних вказівок з повірки засобів вимірювальної техніки дротового зв'язку і 14 збірок методичних вказівок з організації метрологічного забезпечення підприємств зв'язку.
 2. Розроблено і передано у виробництво засоби вимірювання: вимірювач шумів – ВШ-20, вимірювач параметрів кабельних ліній – ВПКЛ-2/8, вимірювач кабельних ліній – ВПКЛ-5, автоматизований метрологічний комплекс «КОМЕТА», калібратор інтервалів часу – КВІНТ, вимірювальний комплекс для повірки таксофонів - ВКПТ.
 3. Розроблено, узгоджені та затверджені в Департаменті понад 300 нормативно-методичних документів з питань метрологічного забезпечення засобів і систем зв'язку.
 4. Спільно з організаціями Держспоживстандарту України проведена державна метрологічна атестація зразків автоматизованих систем обліку тривалості телефонних розмов 34 типів АТС і 6 типів зразків автоматизованих переговорних пунктів (АПП).
 5. Розроблено та впроваджено в експлуатацію комплекс програм з автоматизації метрологічних робіт на базі ПЕОМ.