Область акредитації випробувального центру техніки зв’язку

/ / / / Область акредитації випробувального центру техніки зв’язку

Прилади та апаратура для вимірювання параметрів дистанційного зв’язку:

Прилади для вимірювання та контролю напруги, сили струму, опору та потужності без записуючого пристрою:

Апаратура електрозв’язку:

Апарати телефонні:

Системи захисту від несанкціонованого підключення та доступу до абонентських ліній, прилади охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації. Станції телефонні автоматичні:

Апаратура та обладнання електрозв’язку цифрове, багатоканальне:

Послуги засобів зв’язку мереж передавання даних та електронного передавання повідомлень та інформації.

Акумулятори електричні та акумуляторні батареї свинцеві:

Реактори електричні та перетворювачі статичні електричні. Прилади зарядні акумуляторні. Випрямлячі статичні. Перетворювачі статичні інші (системи безперебійного електроживлення). Джерела вторинного електроживлення (змінного/постійного струму, постійного/змінного струму).

Інвертори статичні потужністю до 7,5 кВА.

Обладнання електрогенераторне з дизельними двигунами внутрішнього згоряння. Обладнання електрогенераторне з карбюраторними двигунами внутрішнього згорання, перетворювачі обертальні. Обладнання електрогенераторне інше (нетрадиційні джерела електроживлення сонячні та вітряні).

Прилади комплектні низьковольтні. Щитки приладні та панелі монтажні низьковольтні.

Електрична енергія, котра виробляється електростанціями:

Кабелі, проводи, шнури, низькочастотні та високочастотні симетричні кабелі зв’язку, коаксиальні кабелі зв’язку, одномодові та багатомодові волоконно-оптичні кабелі зв’язку та силові кабелі зв’язку, оптичні компоненти (сплітери, оптичні муфти).

Електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) та інше оснащення для обробки інформації:

Світильники для виробничих споруд.