Роботи, виконані ДП ОНДІЗ

/ / Наші роботи

За останні роки ДП «Одеський науково-дослідний інститут зв'язку» виконав низку робіт у сфері науки, сертифікації та метрології.

Були розроблені наступні нормативні документи для ПАТ «Укртелеком»:

 1. КСТ «Обладнання та мережі xDSL-доступу. Основні положення (терміни та визначення)».
 2. КСТ «Обладнання та мережі xDSL-доступу. Абонентські цифрові лінії з мідними жилами. Вимоги та методи вимірювання».
 3. КСТ «Обладнання та мережі xDSL-доступу. Технічні вимоги».
 4. КСТ «Норми на електричні параметри сільських цифрових з'єднувальних ліній, побудованих за технологіями xDSL, та методи їх вимірювань».
 5. КСТ «Проектування та будівництво абонентських ліній з урахуванням можливості їх подальшого використання для надання широкосмугового xDSL-доступу».
 6. КСТ «Послуги цифрового IP-телебачення. Технічна експлуатація мереж доступу».
 7. КСТ «Обладнання та мережі доступу, побудовані за технологією Wi-Fi. Технічні вимоги».
 8. КСТ «Протоколи мереж майбутнього покоління. Взаємодія протоколу SIP з підсистемою ISUP СКС №7 (профілі А і В). Випробування при прийманні обладнання в експлуатацію. Програма та методика».
 9. КСТ «Застосування стаціонарних кислотних акумуляторних батарей на об'єктах телекомунікаційних мереж ПАТ «Укртелеком». Вимоги».
 10. КСТ «Технічна експлуатація обладнання та мереж доступу з архітектурами FTTB («оптичне волокно в будинок») та FTTH («оптичне волокно в приміщення абонента»). Правила».
 11. Інструкція з експлуатації цифрових абонентських ліній із застосуванням технологій xDSL.
 12. Методичне керівництво щодо проектування мережі xDSL-доступу.

Для ПАТ «Укртелеком» було розроблено інженерно-технічний довідник «Характеристики обладнання та мереж доступу на базі технологій xDSL».

За авторством співробітників ДП «ОНДІЗ» було опубліковано більше 100 наукових робіт, а також видано декілька підручників для вищих навчальних закладів.

Було виконано наступні науково-дослідні роботи:

 1. Дослідження технології передавання PLC і розробка рекомендацій з побудови обладнання за цією технологією.
 2. Дослідження характеристик цифрових абонентських ліній ADSL 2+, побудованих на базі міської телефонної мережі ПАТ «Укртелеком».
 3. Дослідження системи цифрового IP-телебачення і розробка корпоративного стандарту товариства «Правила технічної експлуатації системи цифрового IP-телебачення ПАТ «Укртелеком».
 4. Розробка Автоматизованої системи обліку засобів вимірювальної техніки метрологічної служби ПАТ «Укртелеком» та її впровадження.
 5. Експериментальне дослідження та розробка методики апаратно-централізованої повірки автоматизованих телефонних станцій (АТС) за допомогою програмного комплексу «Радіант».
 6. Методика державної метрологічної атестації устаткування SCE 1000 та SCE 2000 при наданні послуг ISG (Intelligent Services Gateway) і SCI (Service Control Engine) та проведення державної метрологічної атестації.
 7. Коригування нормативних документів з атестації калібрувальних і вимірювальних лабораторій (згідно з внесеними змінами до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»).
 8. Розробка документа «Методика державної метрологічної атестації послуги IP-TV на базі мультисервісної мережної інфраструктури загального користування ПАТ «Укртелеком».
 9. Розробка нормативного документа з метрології «Методика калібрування аналізатора спектра OSA-160».
 10. Методика державної метрологічної атестації устаткування вимірювання обліку послуг граничних контролерів SBC (Session Border Controller) та проведення державної метрологічної атестації.
 11. Методика державної метрологічної атестації обладнання Cisco 3750, Cisco 3550, Cisco 2950 при обліку обсягу трафіку по SNMP та проведення державної метрологічної атестації.
 12. КСТ «Проектування мереж доступу з архітектурою FTTH («оптичне волокно в приміщення абонента»). Методика».