Науково-дослідні роботи

/ / / Науково-дослідні роботи

За останні роки ДП «ОНДІЗ» було виконано наступні роботи:

Науково-дослідні роботи (НДР)

 1. Методика державної метрологічної атестації устаткування SCE 1000 та SCE 2000 при наданні послуг ISG (Intelligent Services Gateway) і SCI (Service Control Engine) та проведення державної метрологічної атестації.
 2. Коригування нормативних документів з атестації калібрувальних і вимірювальних лабораторій (згідно з внесеними змінами до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»).
 3. Методика державної метрологічної атестації послуги IP-TV на базі мультисервісної мережної інфраструктури загального користування ПАТ «Укртелеком».
 4. Нормативний документ з метрології «Методика калібрування аналізатора спектра OSA-160».
 5. Методика державної метрологічної атестації устаткування вимірювання обліку послуг граничних контролерів SBC (Session Border Controller) та проведення державної метрологічної атестації.
 6. Методика державної метрологічної атестації обладнання Cisco 3750, Cisco 3550, Cisco 2950 при обліку обсягу трафіку по  SNMP та проведення державної метрологічної атестації.
 7. Дослідження характеристик цифрових абонентських ліній ADSL 2+, побудованих на базі міської телефонної мережі ПАТ «Укртелеком».
 8. Дослідження системи цифрового IP-телебачення і розробка корпоративного стандарту товариства «Правила технічної експлуатації системи цифрового IP-телебачення ПАТ «Укртелеком».
 9. Розробка Автоматизованої системи обліку засобів вимірювальної техніки метрологічної служби ПАТ «Укртелеком» та її впровадження.
 10. Дослідження технології передавання PLC і розробка рекомендацій з побудови обладнання за цією технологією.
 11. КСТ «Застосування стаціонарних кислотних акумуляторних батарей на об'єктах телекомунікаційних мереж ПАТ «Укртелеком». Вимоги».
 12. Експериментальне дослідження та розробка методики апаратно-централізованої повірки автоматизованих телефонних станцій (АТС) за допомогою програмного комплексу «Радіант».
 13. КСТ «Технічна експлуатація обладнання та мереж доступу з архітектурами FTTB («оптичне волокно в будинок») та FTTH («оптичне волокно в приміщення абонента»). Правила».
 14. КСТ «Протоколи мереж майбутнього покоління. Взаємодія протоколу SIP з підсистемою ISUP СКС №7 (профілі А і В). Випробування при прийманні обладнання в експлуатацію. Програма та методика».

Науково-технічні роботи

 1. Проект загальних технічних вимог до систем гарантованого електроживлення техніки елетрозв’язку сільських мереж України.
 2. Матеріали розділу «Системи електроживлення» концепції розвитку телекомунікаційних мереж сільських районів України на 2003 ... 2010 роки.
 3. Матеріали розділу, що стосуються енергозабезпечення, у межах розробки концепції розвитку ПАТ «Укртелеком» на період до 2005 р.
 4. Науково-технічна експертиза низки технічних умов на електроживляче устаткування для телекомунікаційної мережі загального доступу України.

Розроблені наступні нормативні документи для ПАТ «Укртелеком»

 1. КСТ «Обладнання та мережі xDSL-доступу. Основні положення (терміни та визначення)».
 2. КСТ «Обладнання та мережі xDSL-доступу. Абонентські цифрові лінії з мідними жилами. Вимоги та методи вимірювань».
 3. КСТ «Обладнання та мережі xDSL-доступу. Технічні вимоги».
 4. Інструкція з експлуатації цифрових абонентських ліній із застосуванням технологій xDSL.
 5. Методичне керівництво з проектування мережі xDSL-доступу.
 6. КСТ «Норми на електричні параметри сільських цифрових з’єднувальних ліній, побудованих за технологіями xDSL, та методи їх вимірювань».
 7. КСТ «Проектування та будівництво абонентських ліній з урахуванням можливості їх подальшого використання для надання широкосмугового xDSL-доступу».
 8. КСТ «Послуги цифрового ІР-телебачення. Технічна експлуатація мереж доступу».
 9. КСТ «Обладнання та мережі доступу, побудовані за технологією Wi-Fi. Технічні вимоги».

Крім цього для ПАТ «Укртелеком» було розроблено інженерно-технічний довідник «Характеристики обладнання та мереж доступу на базі технологій xDSL».