Науково-дослідні роботи ДП «ОНДІЗ»

/ / / Науково-дослідні роботи ДП «ОНДІЗ»

За останні роки ДП «ОНДІЗ» було виконано наступні роботи:

Науково-дослідні роботи (НДР) та науково-технічні роботи (НТР)

 1. Дослідження технології передавання PLC і розробка рекомендацій з побудови обладнання за цією технологією.
 2. Дослідження технології VDSL2 на мережі широкосмугового доступу ПАТ«Укртелеком».
 3. Дослідження системи цифрового IP-телебачення і розробка корпоративного стандарту товариства «Правила технічної експлуатації системи цифрового IP-телебачення ПАТ «Укртелеком».
 4. Розробка Автоматизованої системи обліку засобів вимірювальної техніки метрологічної служби ПАТ «Укртелеком» та її впровадження.
 5. Методика державної метрологічної атестації устаткування SCE 1000 та SCE 2000 при наданні послуг ISG (Intelligent Services Gateway) і SCI (Service Control Engine) та проведення державної метрологічної атестації.
 6. Експериментальне дослідження та розробка методики апаратно-централізованої повірки автоматизованих телефонних станцій (АТС) за допомогою програмного комплексу «Радіант».
 7. Коригування нормативних документів з атестації калібрувальних і вимірювальних лабораторій (згідно з внесеними змінами до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»).
 8. Розробка документа «Методика державної метрологічної атестації послуги IP-TV на базі мультисервісної мережної інфраструктури загального користування ПАТ «Укртелеком».
 9. Розробка нормативного документа з метрології «Методика калібрування аналізатора спектра OSA-160».
 10. Методика державної метрологічної атестації устаткування вимірювання обліку послуг граничних контролерів SBC (Session Border Controller) та проведення державної метрологічної атестації.
 11. Методика державної метрологічної атестації обладнання Cisco 3750, Cisco 3550, Cisco 2950 при обліку обсягу трафіку по SNMP та проведення державної метрологічної атестації.
 12. Дослідження характеристик цифрових абонентських ліній ADSL 2+, побудованих на базі міської телефонної мережі ПАТ «Укртелеком».
 13. Координація науково-методичних та інформаційних робіт з метрологічного забеспечення підприємств зв'язку.
 14. Концепція розвитку телекомунікаційних мереж сільських районів України на 2003 ... 2010 роки.
 15. Розробка загальних технічних вимог щодо систем гарантованого електроживлення техніки електрозв'язку сільських мереж України.
 16. Науково-технічна експертиза ряду технічних умов на електроживлення устаткування для телекомунікаційної мережі загального користування України.
 17. Науково-технічний супровід розробки цифрової системи комутації для мереж електрозв'язку САР/ЦСК С-32 ЕАТС-С/ і впровадження її на телефонних мережах Е3.
 18. Дослідження оптимальних шляхів розвитку мереж електрозв'язку сільських регіонів України на базі сучасних технологій.
 19. Дослідження потенційних можливостей і визначення умов оптимального використання цифрових абонентських ліній.
 20. Удосконалення нормативних засад системи метрологічного забезпечення галузі зв'язку.
 21. Створення системи пунктів колективного доступу до мережі Інтернет.
 22. Техніко-економічне обґрунтування шляхів забезпечення загального доступу до інфокомунікаційних послуг на мережах елекросвязі України в умовах багатооперторської діяльності.
 23. Переробка методик державної метрологічної атестації та методик повірки та узгодження їх в Держспоживстандарті України в зв'язку з переходом на посекундну тарифікацію.
 24. Розробка рекомендацій з побудови мереж високошвидкісного цифрового абонентського доступу на багатопарних кабелях з металевими жилами.
 25. Комплекс робіт в частині створення закінченої системи С-32.
 26. Розробка моделі обліку фактичних витрат операторів, які надають загальнодоступні телекомунікаційні послуги, на прикладі досвіду країн-учасниць ЄС.
 27. Розробка проектів нормативно-методичних документів з організаційно-методичного забезпечення надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

Розроблені наступні нормативні документи для ПАТ «Укртелеком»

 1. Корпоративний стандарт товариства (КСТ) «Послуги цифрового IP-телебачення. Технічна експлуатація мереж доступу».
 2. КСТ «Обладнання та мережі доступу, побудовані за технологією Wi-Fi. Технічні вимоги».
 3. КСТ «Випробування протоколу ініціювання сеансу SIP при прийманні обладнання в експлуатацію. Програма та методика».
 4. КСТ «Застосування стаціонарних кислотних акумуляторних батарей на об'єктах телекомунікаційних мереж ПАТ «Укртелеком». Вимоги».
 5. КСТ «Протоколи мереж майбутнього покоління. Взаємодія протоколу SIP з підсистемою ISUP СКС №7 (профілі А і В). Випробування при прийманні обладнання в експлуатацію. Програма та методика».
 6. КСТ «Технічна експлуатація обладнання та мереж доступу з архітектурами FTTB («оптичне волокно в будинок») та FTTH («оптичне волокно в приміщення абонента»). Правила».
 7. КСТ «Проектування мереж доступу з архітектурою FTTH («оптичне волокно в приміщення абонента»). Методика».
 8. КСТ «Обладнання та мережі xDSL-доступу. Основні положення (терміни та визначення)».
 9. КСТ «Обладнання та мережі xDSL-доступу. Абонентські цифрові лінії з мідними жилами. Вимоги та методи вимірювання».
 10. КСТ «Обладнання та мережі xDSL-доступу. Технічні вимоги».
 11. Інструкція з експлуатації цифрових абонентських ліній із застосуванням технологій xDSL.
 12. Методичне керівництво щодо проектування мережі xDSL-доступу.
 13. КСТ «Норми на електричні параметри сільських цифрових з'єднувальних ліній, побудованих за технологіями xDSL, та методи їх вимірювань».
 14. КСТ «Проектування та будівництво абонентських ліній з урахуванням можливості їх подальшого використання для надання широкосмугового xDSL-доступу».