Інформаційна безпека та кіберзахист

/ / Інформаційна безпека та кіберзахист

Одним з основних напрямків діяльності Одеського науково-дослідного інституту зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України є надання послуг в галузі інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Види послуг:

Одеський науково-дослідний інститут зв'язку має ліцензію з оцінювання захищеності інформації, що не становить державної таємниці.

Одеський науково-дослідний інститут зв'язку має фахівців:

У сучасному високотехнологічному світі в галузі інформаційних технологій все більш актуальна стає проблема захисту інформаційних активів та інфраструктури компанії в цілому.

Інформація та бізнес-процеси мають певну цінність для компаній як державного так і приватного сектору. Кожен новий ризик поряд з існуючої уразливістю інформаційної системи несе в себе загрозу появи інциденту, який в свою чергу може призвести до критичних збитків компанії (знищити репутацію або знищити усі активи компанії).

Сьогодні усі передові компанії світу впроваджують новітні технології обробки інформації із застосуванням фізичних, віртуальних серверів, використанням сучасних сервісів: SaaS (Software as а service) , PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure-as-a-Service), DRaaS (Disaster Recovery as a Service) для відновлення працездатності інфраструктури з мінімальними втратами у стислі строки та застосуванням технології зберігання даних за допомогою мережевих пристроїв зберігання даних (Network attached storage, NAS), мережевих систем зберігання даних (Storage area network, SAN), хмарного віддаленого зберігання даних із використанням ресурсів центрів обробки даних провайдера і доступний з будь-якого комп’ютера, що має доступ до Internet (Amazon S3, Google Drive, iCloud, Dropbox). Це далеко не повний набір інструментів для обробки та зберігання інформації, при цьому слід розуміти головний постулат, що використання незахищених технологій може тільки погрішити бізнес компанії або навпаки знищіти компанію.

Інформаційна безпека та кіберзахист є критично важливим напрямком, оскільки передбачає захист інформації з обмеженим доступом від різноманітних загроз (втрати цілісності, конфіденційності, доступності інформації та керованості системи) з метою підтримки безперервності бізнес-процесів, скорочення збитків, поліпшення репутації на вітчизняному та світовому ринку, збільшення прибутку на інвестований капітал і розширення можливостей бізнесу.

Захист компанії від зовнішніх загроз – складне і витратне завдання, особливо коли виникає необхідність відповідати вимогам зростаючій кількості нормативно-правових документів, національних та міжнародних стандартів. Керівництву компанії дуже складне визначитись з номенклатурою засобів захисту та напрямком побудови систему захисту – створення КСЗІ або СУІБ.

Прикладом складності є формування концептуальних рішень щодо захисту:

Фахівці Одеського науково-дослідного інституту зв'язку за результатами критичного аналізу та використовуючи всебічний комплексний підхід допоможуть знайти оптимальне, конкурентно-спроможне та економічно-обґрунтоване рішення щодо побудови системи захисту із застосування найкращих світових методик, практик та засобів захисту в галузі інформаційної безпеки та кіберзахисту. Серед яких є:

Фахівці Одеського науково-дослідного інституту зв'язку надають послуги з навчання питанням інформаційної безпеки та кіберзахисту в галузі КСЗІ та СУІБ.

КСЗІ являє собою взаємопов'язану сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації. Підтвердження відповідності КСЗІ здійснюється за результатами державної експертизи з наданням дозвільних документів від Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. В результаті державної експертизи у сфері ТЗІ власник КСЗІ отримує Атестат відповідності КСЗІ, що підтверджує її відповідність вимогам нормативних документів у сфері ТЗІ.

СУІБ – частина загальної системи управління компанії, яка ґрунтується на підході, що враховує бізнес-ризики, призначена для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення інформаційної безпеки.

Якщо у Вас виникли питання, зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом і наші фахівці дадуть докладну відповідь на Ваші запитання.

Ваші бажання щодо поліпшення стану інформаційної безпеки та кіберзахисту з Нашими рішеннями в галузі захищених інформаційних технологій – це крок до успішного розвитку Вашої компанії.

Наші контакти

Адреса: м. Одеса, вул. Буніна, 23

Телефони: CSO (Chief Security Officer) +380 (50) 395 34 16,

SOC (Security Operation Center) +380 (67) 938 93 28.

E-mail: cso@oniis.org.ua, adm@oniis.org.ua