Публікації ДП ОНДІЗ за 2010 – 2011 роки

/ Публікації за 2010 – 2011 роки

Статті

  1. Ляховецкий Л.М. Оценка потенциальных характеристик цифровых соединительных линий сельской телефонной сети с применением технологий xDSL // Вісник УНДІЗ, №2, 2010. – С. 116 – 121.
  2. Лашко А.Г., Ляховецкий Л.М. Методика определения матрицы рассеяния домовой электропроводки // Вісник УНДІЗ, №1, 2011. – С. 75 – 80.
  3. Ляховецький Л.М. Дослідження швидкісних характеристик системи передачі SHDSL при роботі по кабелях типу КСПП / Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков, В.М. Молога // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2011. – №2. – С. 141 – 147.

Тези

  1. В.О. Балашов, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецьки­й «Шляхи подолання «цифрового­ розриву» у доступі до інфокомуні­каційних ресурсів для мешканців сільських і гірських районів України». // Матеріали науково-практичної­ конференці­ї 8 – 10 вересня 2010 р. Одеса, 2010 р.
  2. В.О. Балашов, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецьки­й Модернізац­ія телекомуні­каційної мережі сільських районів України на основі новітніх технологій­ // Матеріали 65-ї науково-технічної конференці­ї професорсь­ко-викладацьк­ого складу, науковців,­ аспірантів­ та студентів (6 – 9 грудня 2010 р.). Одеса, 2010 р. – С. 90 – 94.