Публікації ДП ОНДІЗ за 2012 – 2013 роки

/ Публікації за 2012 – 2013 роки

Статті

 1. Ляховецький Л.М., Орєшков В.І. Визначення точної формули розрахунку швидкості передавання інформації на несучих систем передачі ортогональними гармонічними сигналами // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2012. – №1. – С. 138 – 143.
 2. Балашов В.О., Ляховецький Л.М., Орєшков В.І. Характеристики з’єднувальних ліній сільських телефонних мереж за технологіями xDSL // Зв’язок. – 2012. – №2.
 3. Балашов В.А., Ляховецкий Л.М., Барба И.Б. Ортогональные гармонические сигналы для широкополосных систем передачи // Зв’язок. – 2012. – №3. – С. 17 – 20.
 4. Ляховецький Л.М. Характеристики широкосмугового доступу за технологією VDSL2 [Текст] / Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков // Наук. праці ОНАЗ ім. О. С. Попова. – 2012. – № 2. – С. 93 – 98.
 5. Балашов В.О. Характеристики з’єднувальних ліній сільських телефонних мереж за технологіями xDSL [Текст] / В.О. Балашов, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков // Зв’язок. – 2012. – №2. – С. 8 – 13.
 6. Балашов В.А. Ортогональные гармонические сигналы для широкополосных систем передачи [Текст] / В.А. Балашов, Л.М. Ляховецкий, И.Б. Барба // Зв’язок. – 2012. – №3. – С. 17 – 20.
 7. Ляховецький Л.М. Дослідження інтерференційних завад у системах передавання за технологією ADSL2+ [Текст] / Л.М. Ляховецький, І.Б. Барба, С.А. Заблоцький // Зв’язок. – 2012. – №4. – С. 6 – 9.
 8. Лашко А.Г. Высокочастотные параметры передачи двухжильных проводов домовой электропроводки, применяемых в технологии BPL [Текст] / А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецкий, С.А. Заблоцкий // Зв’язок. – 2013. – №1. – С. 27 – 31.

Тези

 1. Ляховецьки­й Л.М., Орєшков В.І. «Визначення точної формули розрахунку швидкості передавання інформації для систем передавання з OFDM». Тези доповідей VI Міжнародно­ї науково-практичної­ конференці­ї «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Запоріжжя, 19 – 21 вересня 2012 р.
 2. Ляховецький Л.М., Заблоцкий С.А. Определение параметров передачи проводов домовой электропроводки // Матеріали 67-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (5 – 7 грудня 2012 р.). Одеса, 2012 р. – С. 84 – 85.
 3. Ляховецький Л.М., Заблоцкий С.А. Высокочастотные параметры передачи проводов домовой электропроводки, применяемой в технологии BPL // Матеріали сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій», Київський політехнічний інститут (16 – 19 квітня 2013 р.). Київ, 2013 р. – С. 108 – 110.
 4. Ляховецкий Л.М. Характеристики широкополосного доступа по технологии BPL [Электронный ресурс] / Л.М. Ляховецкий, С.А. Заблоцкий // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2013: международная интернет-конференция, 18 – 29 июня 2013 г. ‑ тезисы докл. ‑ Режим доступа к тезисам: http://sworld.com.ua/index.php/technical-sciences-213/electrical-engineering-radio-engineering-213/18005-213-918?lang=ru.
 5. Balashov Vitaliy. The broadband harmonious signals, satisfying to Nyquist's criterion [Text] / Vitaliy Balashov, Leonid Lyakhovetsky, Irina Barba // CADSM 2013, 19 – 23 February, Polyana-Svalyava (Zakarpattya). – 2013.