Публікації ДП ОНДІЗ за 2014 – 2015 роки

/ Публікації за 2014 – 2015 роки

Статті

 1. Балашов В.О. Межканальные помехи в системах передачи по технологии G.Fast / В.О. Балашов, В.М. Молога // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2014. – №1. – С. 65 – 69.
 2. Балашов В.А. Интерференционные помехи в системах передачи гармоническими сигналами обобщенного класса /В.А. Балашов, Л.М. Ляховецкий, И.Б.Барба // Сборник научных трудов SWorld. – 2014. - Выпуск 1. Том 9. – С. 79 – 86.
 3. Лашко А.Г. Визначення параметрів передавання між двома довільними полюсами розгалуженої будинкової електропроводки / А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький, О.К. Яневич // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2014. – № 1. – С. 102 – 107.
 4. Ляховецький Л.М. Удосконалення методу оцінки швидкості передавання систем передачі ортогональними гармонічними сигналами / Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков, І.Б. Барба // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2014. – № 2. Частина 2. – С. 186 – 193.
 5. Орєшков В.І. Оцінка швидкості передавання, досяжної системами передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу / В.І. Орєшков, Л.М. Ляховецький, І.Б. Барба // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2015. – № 1. – С. 105 – 111.
 6. Балашов В.О. Характеристики широкосмугового доступу за технологією VDSL2 із застосуванням системи компенсації перехідних завад «векторінг» / В.О. Балашов, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков // Научные труды SWorld.– Иваново: Научный мир, 2015. – № 3 (40). Том 3. – С. 4 – 11.
 7. Барба И.Б. Эффективность xDSL-технологий с ортогональными гармоническими сигналами обобщенного класса / И.Б. Барба, В.И. Орешков, Н.В. Сытник // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2015. – № 2. – С. 104 – 110.
 8. Ляховецький Л.М. Дослідження залежності  інтерференційних  завад у системах широкосмугового доступу по мережі електропроводки від тривалості захисного  інтервалу / Л.М. Ляховецький, О.К. Яневич // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2015. – № 2. – С. 132 – 138.
 9. Заблоцький С.А. Дослідження залежності інтерференційних завад у системах широкосмугового доступу по мережі електропроводки від довжини лінії / С.А. Заблоцький, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький, О.К. Яневич // Electronics and Communications. – 2015. – Том 20, № 6. – С. 65 – 70.

Тези

 1. Балашов В.О. Interference Obstacles in Orthogonal Harmonic Signals Transfer Function / В.О. Балашов, І.Б. Барба, Л.М. Ляховецький // XII Міжнародна науково – технічна конференція «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп'ютерної інженерії» TCSET 2014. смт. Славсько, Львівська область, 25 лютого - 1 березня 2014.
 2. Балашов В.О. Характеристики технології PLC на вітчизняних мережах електроживлення / В.О. Балашов, Л.М. Ляховецький, С.А. Заблоцький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2-15): 14-та міжнар. наук.-техн. конф., 5 – 10 черв. 2015 р.: тези допов. – Одеса, 2015. – С. 29.
 3. Балашов В.А. Характеристики систем передачи, использующих ортогональные гармонические сигналы обобщенного класса / В.А. Балашов, И.Б. Барба, Н.В. Сытник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2-15): 14-та міжнар. наук.-техн. конф., 5 – 10 черв. 2015 р.: тези допов. – Одеса, 2015. – С. 249.
 4. Орешков В.И. Оценка скорости передачи в системах G.FAST по телефонным кабелям типа ТП / В.И. Орешков, В.Н. Молога // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2-15): 14-та міжнар. наук.-техн. конф., 5 – 10 черв. 2015 р.: тези допов. – Одеса, 2015. – С. 250.
 5. Балашов В.А. Перспективы технологий широкополосного доступа по телефонным линиям [Текст] / В.А. Балашов, В.И. Орешков // Международная научно-техническая конференция «Современные информационно-телекоммуникационные технологии. Том 2. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем и сетей», г. Киев, 17 – 20 ноября 2015 г. – С. 5 – 6.
 6. Ляховецький Л.М. Оцінка інтерференційних завад у системах широкосмугового доступу по мережі електропроводки [Текст] / Л.М. Ляховецький, О.К. Яневич // Международная научно-техническая конференция «Современные информационно-телекоммуникационные технологии. Том 2. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем и сетей», г. Киев, 17 – 20 ноября 2015 г. – С. 77 – 78.
 7. Балашов В.А. Эффективные системы передачи по несовершенным средам / В.А. Балашов, Л.М. Ляховецкий // Современные информационно-телекоммуникационные технологии: междунар. наук.-техн. конф., 17 – 20 нояб. 2015 г.: тезисы докл. – Том 2. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем и сетей. – Киев, 2015. – С. 7 – 8.
 8. Барба И.Б. Повышение эффективности технологий передачи ШД xDSL / И.Б. Барба, В.И. Орешков, Н.В. Сытник // Современные информационно-телекоммуникационные технологии: междунар. наук.-техн. конф., 17 – 20 нояб. 2015 г.: тезисы докл. – Том 2. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем и сетей. – Киев, 2015. – С. 42 – 44.
 9. Орешков В.И. Характеристики широкополосного доступа по технологии g.fast / В.И. Орешков // 70-та наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 1 – 3 грудня 2015 р.: тези допов. – Одеса, 2015.