Публікації ДП ОНДІЗ за 2016 – 2017 роки

/ Публікації за 2016 – 2017 роки

Статті

 1. Balashov V. Characteristics of broadband access on building electric wiring network / V. Balashov, A. Lashko, L. Lyakhovetskiy, A. Yanevich // Electronics and Communications. – 2016. – Vol. 21, № 1. – Pp. 56 – 60.
 2. Ляховецький Л.М. PLC – технологія передавання даних мережами електропостачання / Л.М. Ляховецький, О.К. Яневич // Научные труды SWorld. – Иваново: Научный мир, 2016. – 45. Том 1. – С. 87 – 91.
 3. Liakhovetskyi L.M. Optimization of the transmission channel amplitude frequency characteristic for the OFDM transmission systems / L.M. Liakhovetskyi // SWorld Journal, Issue №11, Vol.10. Technical sciences (Scientific world, Ivanovo, 2016) (date: 25.12.2016). – P. 48 – 51.
 4. Oreshkov V.I. Research of noises in G.fast system of broadband access when working over “ТПП” type multi-pair cable / V.I. Oreshkov // SWorld Journal, Issue №11, Vol.10. Technical sciences (Scientific world, Ivanovo, 2016). (date: 25.12.2016). – P. 178 – 184.
 5. Орешков В.И. Исследование интерференционных помех в системе широкополосного доступа G.fast при вариации параметров сигнала и характеристик канала / В.И. Орешков, И.Б. Барба, Е.П. Егупова // Научные труды SWorld.– Иваново: Научный мир, 2016. – № 3 (44). Том 1. – С. 54 – 59.
 6. Орєшков В.І. Доцільність застосування топології «шина» в мережах доступу за технологією PON / В.І. Орєшков // Научный взгляд в будущее. – 2016. – № 1 (1). – Том 2. – С. 26 – 35.
 7. Орєшков В.І. Оцінка ефективності застосування системи «векторинг» на вітчизняних телефонних багатопарних кабелях / В.І. Орєшков // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2016. – № 1. – С. 90 – 98.
 8. Орєшков В.І. Оптимізація параметрів групового сигналу систем передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу / В.І. Орєшков, І.Б. Барба, О.П. Єгупова // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2016. – № 1. – С. 122 – 129.
 9. Орєшков В.І. Дослідження залежності оптимального моменту початку обробки сигналу у приймачі СП ОГС від параметрів сигналу та характеристик каналу / В.І. Орєшков // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. – № 4(53). – С. 55 – 59.
 10. Ляховецький Л.М. Визначення критерію оптимальності амплітудно-частотної характеристики каналу зв’язку для систем передавання з ортогональними гармонічними сигналами / Л.М. Ляховецький // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. – № 4(53). – С. 52 – 54.
 11. Орешков В.И. Исследование интерференции в системах передачи ортогональными гармоническими сигналами при вариации параметров сигнала и характеристик канала / В.И. Орешков, И.Б. Барба, Е.П. Егупова // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2016. – № 2. – С. 123 – 130.
 12. Лашко А.Г. Дослідження впливу опору навантаження відгалуження на загасання будинкової електропроводки / А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький, О.К. Яневич // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2016. – № 2. – С. 72 – 79.
 13. Балашов В.О. Ефективність варіювання параметрів у системах передачі ортогональними гармонічними сигналами / В.О. Балашов, В.І. Орєшков, О.П. Єгупова // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2017. – № 1. – С. 52 – 60.
 14. Oreshkov V.I. Сompensationofcrosstalkinthemulti-bundledomestictelephonecables / V.I. Oreshkov // Proc. ofthe O.S. Popov ОNAT "Information Science and Communication", – 2017. – Issue №2. – P. 1 – 9.
 15. Oreshkov V.I. Evaluation of the non-compensated crosstalk noise for the simplified model of «vectoring» system for multibundle telephone cables TPP type / V.I. Oreshkov // International periodic scientific journal "Modern engineering and innovate technologies." Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien, – November 2017. – Issue №2, Vol.1. – P. 40 – 47.
 16. Орешков В.И. Интерференция в системах G.fast при использовании ортогональных гармонических сигналов обобщенного класса / В.И. Орешков, Е.П. Егупова // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – № 12(32). Часть 1. – С. 136 – 143.

Тези

 1. Liakhovetskyy L.M. The research of dependence of harmful interference in the systems of broadband access over electric wiring networks on guard interval duration / L.М. Liakhovetskyy, A.K. Yanevich // XIII International Conference "Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science" TCSET 2016. Lviv-Slavsko, Ukraine, February 23 – 26, 2016. – Pp. 908 – 910.
 2. Balashov Vitaliy. Perspective broadband access technologies over multipair telephone cables / Vitaliy Balashov, Vasil Oreshkov // XIII International Conference "Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science" TCSET 2016. Lviv-Slavsko, Ukraine, February 23 – 26, 2016. – Pp. 899 – 901.
 3. Balashov V.A. Optimal signals for transmission over the imperfect media / V.A. Balashov, I.B. Barba // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: proceedings of the XIII International Conference (TCSET’2016), Slavske, Ukraine, 23 – 26 February, 2016. – Lviv: Lviv Polytechnic National University. – P. 914– 917.
 4. Ляховецький Л.М. Досяжна швидкість передавання у системах широкосмугового доступу по мережах електропроводки, побудованих на проводах типів ППВ і АППВ / Л.М. Ляховецький, О.К. Яневич // XVI міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» ВОТТП - 16 - 2016. м. Одеса (Затока), 10 – 15 червня 2016 р. – С. 194 – 195.
 5. Орешков В.И. Оценка эффективности применения системы «векторинг» на отечественных многопарных кабелях [Текст] / В.И. Орешков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10–15 червня 2016 р., м. Одеса (Затока)); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 201.
 6. Орєшков В.І. Оптимізація тривалості захисного інтервалу систем передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу [Текст] / В.І. Орєшков, І.Б. Барба, О.П. Єгупова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10–15 червня 2016 р., м. Одеса (Затока)); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 199 –200.
 7. Барба І.Б. Моделювання характеристик систем передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу [Текст] / І.Б. Барба, Н.В. Ситник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10–15 червня 2016 р., м. Одеса (Затока)); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 180 – 182.
 8. Орешков В.И. Оценка скорости передачи СП ADSL2+ при вариации параметров сигнала и характеристик канала [Текст] / В.И. Орешков, И.Б. Барба, Е.П. Егупова // 8-ма міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 21 – 23 вересня 2016 р. – С. 105 – 106.
 9. Орешков В.И. Оценка эффективности применения системы «векторинг» на отечественных многопарных кабелях [Текст] / В.И. Орешков, В.А. Балашов // Шоста міжнародна науково-практична конференція “ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ” 27-28 жовтня 2016 року. Збірник тез. Частина 3. Одеса. ОНАЗ 2016. – С. 73 – 76.
 10. Орешков В.И. Потенциальные характеристики широкополосного доступа по технологии G.fast при работе по отечественным абонентским линиям / В.И. Орешков // ІІ Международная научно-практическая конференция. Региональный семинар МСЭ «Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост - NGN, 4G и 5G» Тезисы докладов. 17 – 18 ноября 2016 г. Киев. – С. 96 – 98.
 11. Ляховецький Л.М. Переваги систем передавання з ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу // Л.М. Ляховецький ІІ // Международная научно-практическая конференция. Региональный семинар МСЭ «Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост - NGN, 4G и 5G» Тезисы докладов. 17 – 18 ноября 2016 г. Киев. – С. 76 – 78.
 12. Орешков В.И. Интерференционные и переходные помехи в системах передачи по технологии F.fast / В.И. Орешков // 71-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, (6 – 8 грудня 2016 р.). Частина ІІ. Секція 2 Телекомунікаційні системи та мережі. м. Одеса. 2016р. – С. 50 – 53.
 13. Орешков В.И. Исследование интерференционных помех в системах передачи ортогональными гармоническими сигналами обобщенного класса / В.И. Орешков, И.Б. Барба, Е.П. Егупова // 71-ша науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, (6 – 8 грудня 2016 р.). Частина ІІ. Секція 2 Телекомунікаційні системи та мережі. м. Одеса. 2016р. – С. 53 – 56.
 14. Vasil Oreshkov. Efficiency of G.fast technology application on ТРР type telephone cables / VasylOreshkov, VitaliyBalashov // The Second International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2017). Collection of proceedings of the scientific and technical conference, 11-15 September 2017. Odesa, Ukraine – P. 403 – 407.
 15. Lashko A.G. The Influence of Branch Load Resistance on House Wiring Attenuation / A.G. Lashko, L.M. Lyakhovetskiy, V.I. Oreshkov, A.K. Yanevich // The Second International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2017). Collection of proceedings of the scientific and technical conference, 11-15 September 2017. Odesa, Ukraine – P. 424 – 427.
 16. Безрук А.О. Застосування ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу в системах передачі за технологією PLC [Текст] / А.О. Безрук, В.І. Орєшков // Сьома міжнародна науково-практична конференція “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” 26-27 жовтня 2017 року. Збірник тез. Частина 3. Одеса. ОНАЗ 2017. – С. 17 – 19.
 17. Орєшков В.І. Оцінка ефективності впровадження технології VDSL2 на мережі ПАТ «Укртелеком»/ В.І. Орєшков, І.П. Єрьоменко, В.М. Захаренко // 72-га науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (13-15 грудня 2017 р.). Частина ІІ. Секція 2 Телекомунікаційні системи та мережі, м. Одеса, 2017 р. – С. 53 – 55.
 18. Орєшков В.І. Дослідження інтерференційних завад в системах передачі за технологією G.fast при варіюванні параметрів сигналу та характеристик каналу / В.І. Орєшков, В.О. Балашов, О.П. Єгупова // 72-га науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (13-15 грудня 2017 р.). Частина ІІ. Секція 2 Телекомунікаційні системи та мережі, м. Одеса, 2017р. – С. 56 – 59.
 19. Vitaliy Balashov. Reference signals of the generalized class / VitaliyBalashov, Leonid Lyakhovetsky, Irina Barba // The Second International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2017). Odesa, Ukraine, 11-15 September 2017. – P. 440- 443.

Патенти

 1. Пат. 116641Україна, МПК H04L 27/26 (2006/1), H04L 5/00. Спосіб високошвидкісного багатоканального передавання інформації з адаптацією використання смуги частот групового сигналу / В.О. Балашов, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков ; власник Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – № u 2016 13356 ; заявл. 26.12.2016 ; опублік. 25.05.2017, Бюл. № 10.

Монографії

 1. Балашов В.О., Барба І.Б., Ляховецький Л.М., Орєшков В.І. Ортогональні гармонічні сигнали узагальненого класу: монографія / В.О. Балашов, І.Б. Барба, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016 – 146 с.
 2. Балашов В.О., Лашко А.Г., Ляховецький Л.М., Орешков В.І., Педяш В.В., Решетнікова О.С., Солдаткина А.О. Перспективні телекомунікаційні технології мереж широкосмугового доступу / В.О. Балашов, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький, В.І. Орешков, В.В. Педяш, О.С. Решетнікова, А.О. Солдаткина. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016 – 197 с.
 3. Балашов В.А., Касымбеков Ж.К., Костышин В.С. и др. Перспективные тренды развития науки: техника и технологии: монография / В.А. Балашов, Ж.К. Касымбеков, В.С. Костішин. – Одесса: КУПРІЄНКО СВ, 2016 – 195 с.

Підручники, навчальні посібники, словники, довідники

 1. Oreshkov V.I. Study guide to the laboratory research № 21, 22, 23 for the course “Transmission systems of access networks” Module 4.1 / V.I. Oreshkov – Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2016. – 71 p.
 2. Oreshkov V.I. Study guide to the complex task “Optical section of hybrid access network design” for the course “Transmission systems of access networks” Module 4.1 / V.I. Oreshkov, I.V. Makarov, V.I. Korniychuk – Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2016. – 54 p.
 3. Oreshkov V.I. Study guide to the laboratory work № 11, 12, 13 of the course “Transmission systems of access networks” Module 4.1 / V.I. Oreshkov, I.V.Makarov, V.A. Balashov, V.I. Korniychuk – Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2016. – 55 p.