Книги за авторством співробітників ДП ОНДІЗ

/ Книги

 1. В.А. Балашов, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецкий. Технологии широкополосного доступа xDSL. Инженерно-технический справочник – М.: Эко-Трендз, 2009.
 2. В.А. Балашов, П.П. Воробиенко, Л.М. Ляховецкий. Системы передачи ортогональными гармоническими сигналами. – М.: Эко-трендз, 2012. ‑228 с.
 3. Балашов В.О., Воробієнко П.П., Ляховецький Л.М., Педяш В.В. Системи передавання широкосмуговими сигналами [навчальний посібник] – Одеса: Вид. центр ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 336 с.
 4. Балашов В.О., Барба І.Б., Корнійчук В.І., Лашко А.Г., Ляховецький Л.М., Орєшков В.І. Проектування, будівництво та експлуатація мереж широкосмугового доступу [навчальний посібник] – Одеса: РВЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 240 с.
 5. Довгий С.О., Воробієнко П.П., Гуляєв К.Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. – Видання друге (доповнене). – За загальною ред. Довгого С.О. – К.: «Азимут-Україна». – 2013. – 608 с.
 6. Балашов В.О., Барба І.Б., Ляховецький Л.М., Орєшков В.І. Ортогональні гармонічні сигнали узагальненого класу: монографія / В.О. Балашов, І.Б. Барба, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016 – 146 с.
 7. Балашов В.О., Лашко А.Г., Ляховецький Л.М., Орешков В.І., Педяш В.В., Решетнікова О.С., Солдаткина А.О. Перспективні телекомунікаційні технології мереж широкосмугового доступу / В.О. Балашов, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький, В.І. Орешков, В.В. Педяш, О.С. Решетнікова, А.О. Солдаткина. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016 – 197 с.
 8. Балашов В.А., Касымбеков Ж.К., Костышин В.С. и др. Перспективные тренды развития науки: техника и технологии: монография / В.А. Балашов, Ж.К. Касымбеков, В.С. Костішин. – Одесса: КУПРІЄНКО СВ, 2016 – 195 с.
 9. Oreshkov V.I. Study guide to the laboratory research № 21, 22, 23 for the course “Transmission systems of access networks” Module 4.1 / V.I. Oreshkov – Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2016. – 71 p.
 10. Oreshkov V.I. Study guide to the complex task “Optical section of hybrid access network design” for the course “Transmission systems of access networks” Module 4.1 / V.I. Oreshkov, I.V. Makarov, V.I. Korniychuk – Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2016. – 54 p.
 11. Oreshkov V.I. Study guide to the laboratory work № 11, 12, 13 of the course “Transmission systems of access networks” Module 4.1 / V.I. Oreshkov, I.V.Makarov, V.A. Balashov, V.I. Korniychuk – Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2016. – 55 p.