Виступи на конференціях

/ Виступи на конференціях

Співробітники ДП ОНДІЗ приймали участь в якісті доповідачів в наступних наукових конференціях:

 1. Науково-практична конференція «Нові телекомунікаційні технології». Квітень. – 2002 р. – Київ. Тема доповіді: «Система абонентського доступу ADSL».
 2. Семінар «Сучасні ресурсозберігаючі технології кабельних ліній місцевих телефонних мереж». 6-7 листопада 2003 р. – Київ. Тема доповіді: «Математичне моделювання xDSL-систем».
 3. 64-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С.Попова (1 – 4 декабря 2009 г.). Тема доповіді: Методика определения параметров передачи кабелей внутридомовой электропроводки. Авторы доклада: Балашов В.А., Лашко А.Г., Ляховецкий Л.М., Мамонтов И.А.
 4. 64-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С.Попова (1 – 4 декабря 2009 г.). Тема доповіді: Тенденции развития широкополосного доступа. Авторы доклада: Балашов В.А., Ляховецкий Л.М.
 5. V-й Международный Форум «Вокруг кабеля -2010», Учебный центр «А-КОМ Академия», 20 мая 2010 г. Тема доклада: Вокруг провода электрической проводки. Технология передачи PLC. Авторы доклада: Балашов В.А., Лашко А.Г., Ляховецкий Л.М., Мамонтов И.А.
 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ИНТЕР - ТРАНСПОРТ 2010» «Внедрение новых технологий связи, радионавигации и информационных технологий в транспортной отрасли Украины», 4 июня 2010 г. Тема доклада: Широкополосный доступ по технологии PLC на базе отечественных сетей электропроводки. Авторы доклада: Балашов В.А., Лашко А.Г., Ляховецкий Л.М., Мамонтов И.А.
 7. 3-я науково-практична конференція «Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України», Київ 2009 (доповідь В.О. Балашов, Л.М. Ляховецький «Широкосмуговий доступ – досягнення та завдання розвитку»).
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Інфокомунікації: проблеми та перспективи розвитку», Одеса 2009 (доповідь В.О. Балашов, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький «Шляхи подолання «цифрового розриву» у доступі до інфокомунікаційних ресурсів для мешканців сільських і гірських районів України»).
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Інфокомунікації: проблеми та перспективи розвитку», Одеса 2009 (доповідь А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецкий, И.А. Мамонтов «Некоторые характеристики широкополосного доступа по технологии BPL»).
 10. 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (6 – 9 грудня 2010 р.) (доповідь В.О. Балашов, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький Модернізація телекомунікаційної мережі сільських районів України на основі новітніх технологій).
 11. 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (6 – 9 грудня 2010 р.) (доповідь Балашов В.А., Лашко А.Г., Ляховецкий Л.М., Мамонтов И.А. Затухание домовой электропроводки, используемой для широкополосного доступа PLC/BPL).
 12. Ляховецький Л.М., Орєшков В.І. Реконструкція сільської телефонної мережі на базі технології SHDSL // Матеріали 66-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (5 – 8 грудня 2011 р.). Одеса, 2011 р. – С. 61-63.
 13. Ляховецький Л.М., Заблоцкий С.А. Определение параметров передачи проводов домовой электропроводки // Матеріали 67-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (5 – 7 грудня 2012 р.). Одеса, 2012 р. – С. 84-85.
 14. Ляховецький Л.М., Заблоцкий С.А. Высокочастотные параметры передачи проводов домовой электропроводки, применяемой в технологии BPL // Матеріали сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій», Київський політехнічний інститут (16 – 19 квітня 2013 р.). Київ, 2013 р. – С. 108 – 110.
 15. Ляховецкий Л.М. Характеристики широкополосного доступа по технологии BPL [Электронный ресурс] / Л.М. Ляховецкий, С.А. Заблоцкий // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2013: международная интернет-конференция, 18-29 июня 2013 г. ‑ тезисы докл. ‑ Режим доступа к тезисам: http://sworld.com.ua/index.php/technical-sciences-213/electrical-engineering-radio-engineering-213/18005-213-918?lang=ru.
 16. Balashov Vitaliy. The broadband harmonious signals, satisfying to Nyquist's criterion [Text] / Vitaliy Balashov, Leonid Lyakhovetsky, Irina Barba // CADSM 2013, 19-23 February, Polyana-Svalyava (Zakarpattya). – 2013.
 17. В.О. Балашов, І.Б. Барба, Л.М. Ляховецький Interference Obstacles in Orthogonal Harmonic Signals Transfer Function XII Міжнародна науково – технічна конференція «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп'ютерної інженерії» TCSET 2014. смт. Славсько, Львівська область, 25 лютого - 1 березня 2014.
 18. Балашов В.О. Характеристики технології PLC на вітчизняних мережах електроживлення / В.О. Балашов, Л.М. Ляховецький, С.А. Заблоцький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2-15): 14-та міжнар. наук.-техн. конф., 5 – 10 черв. 2015 р. тези допов. – Одеса, 2015. – С. 29.
 19. Балашов В.А. Характеристики систем передачи, использующих ортогональные гармонические сигналы обобщенного класса / В.А. Балашов, И.Б. Барба, Н.В. Сытник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2-15): 14-та міжнар. наук.-техн. конф., 5 – 10 черв. 2015 р.: тези допов. – Одеса, 2015. – С. 249.
 20. Орешков В.И. Оценка скорости передачи в системах G.FAST по телефонным кабелям типа ТП / В.И. Орешков, В.Н. Молога // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2-15): 14-та міжнар. наук.-техн. конф., 5 – 10 черв. 2015 р.: тези допов. – Одеса, 2015. – С. 250.
 21. Балашов В.А. Перспективы технологий широкополосного доступа по телефонным линиям [Текст] / В.А. Балашов, В.И. Орешков // Международная научно-техническая конференция «Современные информационно-телекоммуникационные технологии. Том 2. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем и сетей», г. Киев, 17 – 20 ноября 2015 г. – С. 5 – 6.
 22. Балашов В.А. Эффективные системы передачи по несовершенным средам / В.А. Балашов, Л.М. Ляховецкий // Современные информационно-телекоммуникационные технологии: междунар. наук.-техн. конф., 17 – 20 нояб. 2015 г.: тезисы докл. – Том 2. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем и сетей. – Киев, 2015. – С. 7 – 8.
 23. Ляховецький Л.М. Оцінка інтерференційних завад у системах широкосмугового доступу по мережі електропроводки [Текст] / Л.М. Ляховецький, О.К. Яневич // Международная научно-техническая конференция «Современные информационно-телекоммуникационные технологии. Том 2. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем и сетей», г. Киев, 17 – 20 ноября 2015 г. – С. 77 – 78.
 24. Барба И.Б. Повышение эффективности технологий передачи ШД xDSL / И.Б. Барба, В.И. Орешков, Н.В. Сытник // Современные информационно-телекоммуникационные технологии: междунар. наук.-техн. конф., 17 – 20 нояб. 2015 г.: тезисы докл. – Том 2. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем и сетей. – Киев, 2015. – С. 42 – 44.
 25. Орешков В.И. Характеристики широкополосного доступа по технологии G.fast / В.И. Орешков // 70-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, секція 2 телекомунікаційні системи та мережі, м. Одеса, 1 – 3 грудня 2015 р.  – С. 78 – 79.
  Орешков В.И. Оценка эффективности применения системы «векторинг» на отечественных многопарных кабелях [Текст] / В.И. Орешков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10–15 червня 2016 р., м. Одеса (Затока)); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 201.
 26. Орєшков В.І. Оптимізація тривалості захисного інтервалу систем передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу [Текст] / В.І. Орєшков, І.Б. Барба, О.П. Єгупова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10–15 червня 2016 р., м. Одеса (Затока)); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 199 –200.
 27. Liakhovetskyy L.M. The research of dependence of harmful interference in the systems of broadband access over electric wiring networks on guard interval duration / L.М. Liakhovetskyy, A.K. Yanevich // XIII International Conference "Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science" TCSET 2016. Lviv-Slavsko, Ukraine, February 23 – 26, 2016. – Pp. 908 – 910.
 28. Balashov Vitaliy. Perspective broadband access technologies over multipair telephone cables / Vitaliy Balashov, Vasil Oreshkov // XIII International Conference "Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science" TCSET 2016. Lviv-Slavsko, Ukraine, February 23 – 26, 2016. – Pp. 899 – 901.
 29. Balashov V.A. Optimal signals for transmission over the imperfect media / V.A. Balashov, I.B. Barba // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: proceedings of the XIII International Conference (TCSET’2016), Slavske, Ukraine, 23 – 26 February, 2016. – Lviv: Lviv Polytechnic National University. – P. 914– 917.
 30. Ляховецький Л.М. ДОсяжна швидкість передавання у системах широкосмугового доступу по мережах електропроводки, побудованих на проводах типів ППВ і АППВ / Л.М. Ляховецький, О.К. Яневич // XVI міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» ВОТТП - 16 - 2016. м. Одеса (Затока), 10 – 15 червня 2016 р. – С. 194 – 195.
 31. Орешков В.И. Оценка эффективности применения системы «векторинг» на отечественных многопарных кабелях [Текст] / В.И. Орешков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10–15 червня 2016 р., м. Одеса (Затока)); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 201.
 32. Орєшков В.І. Оптимізація тривалості захисного інтервалу систем передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу [Текст] / В.І. Орєшков, І.Б. Барба, О.П. Єгупова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10–15 червня 2016 р., м. Одеса (Затока)); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 199 –200.
 33. Барба І.Б. Моделювання характеристик систем передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу [Текст] / І.Б. Барба, Н.В. Ситник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10–15 червня 2016 р., м. Одеса (Затока)); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 180 – 182.
 34. Орешков В.И. Оценка скорости передачи СП ADSL2+ при вариации параметров сигнала и характеристик канала [Текст] / В.И. Орешков, И.Б. Барба, Е.П. Егупова // 8-ма міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 21 – 23 вересня 2016 р. – С. 105 – 106.
 35. Орешков В.И. Оценка эффективности применения системы «векторинг» на отечественных многопарных кабелях [Текст] / В.И. Орешков, В.А. Балашов // Шоста міжнародна науково-практична конференція “ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ” 27-28 жовтня 2016 року. Збірник тез. Частина 3. Одеса. ОНАЗ 2016. – С. 73 – 76.
 36. Орешков В.И. Потенциальные характеристики широкополосного доступа по технологии G.fast при работе по отечественным абонентским линиям / В.И. Орешков // ІІ Международная научно-практическая конференция. Региональный семинар МСЭ «Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост - NGN, 4G и 5G» Тезисы докладов. 17 – 18 ноября 2016 г. Киев. – С. 96 – 98.
 37. Ляховецький Л.М. Переваги систем передавання з ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу // Л.М. Ляховецький ІІ // Международная научно-практическая конференция. Региональный семинар МСЭ «Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост - NGN, 4G и 5G» Тезисы докладов. 17 – 18 ноября 2016 г. Киев. – С. 76 – 78.
 38. Орешков В.И. Интерференционные и переходные помехи в системах передачи по технологии F.fast / В.И. Орешков // 71-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, (6 – 8 грудня 2016 р.). Частина ІІ. Секція 2 телекомунікаційні системи та мережі. м. Одеса. 2016р. – С. 50 – 53.
 39. Орешков В.И. Исследование интерференционных помех в системах передачи ортогональными гармоническими сигналами обобщенного класса / В.И. Орешков, И.Б. Барба, Е.П. Егупова // 71-ша науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, (6 – 8 грудня 2016 р.). Частина ІІ. Секція 2 телекомунікаційні системи та мережі. м. Одеса. 2016р. – С. 53 – 56.