Публікації ДП ОНДІЗ за 2018 рік

/ Публікації за 2018 рік

Статті

 1. Ляховецький Л.М. Метод оцінювання інтерференційних завад у системах передавання з ортогональними гармонічними сигналами / Ляховецький Л.М. // Метрологія та прилади. – 2018. – № 3.– С. 17 – 20.
 2. Oreshkov V.I. Efficiency evaluation of the "vectoring" system application on the connecting lines during modernization of the rural telephone network / V.I. Oreshkov // Proc. of the O.S. Popov ОNAT \"Information Science and Communication\", – 2018. – Issue №1. – P. 44 – 52.
 3. Лашко А.Г. Дослідження ефективності застосування ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу в системах передачі BPL /А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков, О.К. Яневич // Научный взгляд в будущее. – 2018. – № 10. Том 1. – С. 13 – 19.
 4. Орєшков В.І. Застосування ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу в системах передачі за технологією PLC / В.І. Орєшков // Цифрові технології. – 2017. – №22. – С. 56 – 62.
 5. Балашов В.О. Оцінка ефективності впровадження технології VDSL2 на мережі ПАТ «Укртелеком» / В.О. Балашов, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков, В.О. Скуріхін // Метрологія та прилади. – 2018. – № 5.– С. 15 – 22.
 6. Балашов В.О. Дослідження електричних параметрів телефонних кабелів у діапазоні частот до 30 МГц / В.О. Балашов, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков, Ф.В. Топорков // Метрологія та прилади. – 2018. – № 6.– С. 47 – 52.
 7. Орєшков В.І. Ефективність впровадження технології VDSL2 з опцією «векторинг» на мережі ПАТ «Укртелеком» / В.І. Орєшков // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2018. – № 2.
 8. Орєшков В.І. Забезпечення електромагнітної сумісності сучасних систем передачі мереж широкосмугового доступу / В.І. Орєшков // Цифрові технології. – 2018. – №23.
 9. Oreshkov V.I. Efficiency of «vectoring» system crosstalk suppression in the parallel operation of VDSL2 systems over TPP 100x2x0,4 telephone cable / V.I. Oreshkov // Цифрові технології. – 2018. – №24.

Тези

 1. Vasyl Oreshkov. Efficiency of generalized class orthogonal harmonic signals application in G.fast transmission systems / Vasyl Oreshkov, Olena Iegupova, Irina Barba // TCSET’2018. 14th 2018 International Conference “Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET)”. Lviv-Slavske, Ukraine, February 20 – 24, 2018. – P. 987 – 990.
 2. Vitaliy Balashov. Expansion of the Class of the Orthogonal Harmonic Signals / Vitaliy Balashov, Vasyl Oreshkov // 2018 9th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS), September 4-7, Odessa, Ukraine. Conference Proceedings. – P. 106 – 109.
 3. Орєшков В.І. Апроксимація електричних параметрів телефонних кабелів у діапазоні частот до 35 МГц / В.І. Орєшков, І.Б. Барба, О.П. Єгупова // 9-та міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 03 – 05 жовтня 2018 р. – С. 55 – 56.
 4. Готени О.Д.У. Оценка соотношения мощности переходных и интерференционных помех в системах G.fast при работе по телефонным кабелям ТПП [Текст] / О.Д.У. Готени, В.И. Орешков // Восьма міжнародна науково-практична конференція “ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ” 14-16 листопада 2018 року. Збірник тез. Частина 4. Одеса. ОНАЗ 2018. – С. 63 – 66.
 5. Мазурчак В.М. Моделювання інтерференційних завад у системах передачі за технологією VDSL2 [Текст] / В.М. Мазурчак, В.І. Орєшков // Восьма міжнародна науково-практична конференція “ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ” 14-16 листопада 2018 року. Збірник тез. Частина 4. Одеса. ОНАЗ 2018. – С. 104 – 107.
 6. Пухов А.О. Інтерференційні завади у системах передачі G.fast при роботі вітчизняними телефонними кабелями марки ТПП [Текст] / А.О. Пухов, В.І. Орєшков // Восьма міжнародна науково-практична конференція “ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ” 14-16 листопада 2018 року. Збірник тез. Частина 4. Одеса. ОНАЗ 2018. – С. 129 – 131.
 7. Орєшков В.І. Забезпечення електромагнітної сумісності сучасних технологій передачі мереж широкосмугового доступу / В.І. Орєшков // 73-я науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, (12-14 грудня 2018 р.). Частина І. Секція 2 телекомунікаційні системи та мережі. м. Одеса. 2018 – С. 68 – 71.
 8. Орєшков В.І. Застосування опції «векторинг» у системах передачі за технологією VDSL2 на мережі ПАТ «Укртелеком» / В.І. Орєшков, І.Б. Барба, О.П. Єгупова // International research and practice conference. Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences. December 21–22, 2018. Radom, Republic of Poland. 2018 – P. 39 – 43.
 9. Яневич О.К. Досяжна дальність передавання даних системою широкосмугового доступу ADSL2+ [Текст] / О.К. Яневич, Асад Хассан // Матеріали 8-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє». – Одеса, 2018.
 10. Яневич О.К. Досяжна швидкість передавання даних системою широкосмугового доступу VDSL2 [Текст] / О.К. Яневич, А.С. Василенко // Матеріали 8-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє». – Одеса, 2018.

Монографії

 1. Научное окружение современного человека: Техника и технологии: монография / [авт.кол.: И.Я. Львович, А.П. Преображенский, В.А. Толбатов, И.Ф. Червоный, О.Н. Чопоров и др.] – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 181 с.: ил., табл. ISBN 978-617-7414-28-4.
 2. Инновационная экономика для современного мира: монография / [авт.кол.: В.А. Балашов, И.Я. Львович, А.Б. Почтовюк, А.П. Преображенский, О.Н. Чопоров, В.М. Якубив и др.] – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 118 с.: ил., табл. ISBN 978-617-7414-42-0.
 3. Развитие технологий будущего: монография / [авт.кол.: В.А. Балашов, М.В. Князева, И.Я. Львович, В.С. Осадчук, А.П. Преображенский, О.Н. Чопоров, В.А. Шарагов и др.] – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 158 с.: ил., табл. ISBN 978-617-7414-44-4.
 4. Телекомунікаційні технології мереж широкосмугового доступу: монографія / [В.О. Балашов, І.Б. Барба, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков, В.В. Педяш, О.К. Яневич] – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2018 – 276 с.: 166 рис., 35 табл. ISBN 978-617-582-057-5.