Декларація про відповідність радіообладнання і термінального обладання зв'язку

/ / Декларація про відповідність радіообладнання і термінального обладання зв'язку

На території України введення в обіг радіообладнання дозволяється лише за умови дотримання норм «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого ПКМУ від 24 травня 2017 р. №355.

Для введення в обіг обладнання зв'язку, зазначеного у Технічному регламенті, виробник або уповноважена ним особа – резидент України чи постачальник – має підготувати відповідну технічну документацію, скласти декларацію про відповідність пристрою, а також, залежно від виду пристрою, здійснити підтвердження відповідності за однією з процедур, затверджених ПКМУ від 13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності».

У декларації мають бути вказані основні відомості щодо продукції: інформація про виробника, номер та обсяг партії, інформація про відповідність технічному регламенту, ДСТУ, ТУ та про проведені випробування на відповідність заявленій якості. У випадку імпорту додаються документи, на підставі яких продукція ввезена в Україну.

Введення в обіг пристроїв без декларації про відповідність, оформленої згідно з додатком до «Технічного регламенту радіообладнання», та національного знака відповідності забороняється.

Форма, опис знака відповідності технічним регламентам, правила та умови його нанесення затверджені ПКМУ від 30 грудня 2015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

Наші контакти

Адреса: м. Одеса, вул. Буніна, 23

Телефони: +3 (48) 725-20-46, +380 (50) 593-49-40, +380 (50) 392-60-31

E-mail: cooler@oniis.org.ua