Порядок проведення сертифікації обладнання зв'язку

/ / Порядок проведення сертифікації обладнання зв'язку

Орган сертифікації надає заявникам докладний актуалізований опис процедур сертифікації у відповідності з кожною схемою сертифікації, а також документи, що містять у собі вимоги до сертифікації, права та обов'язки постачальників продукції, що сертифікується (включно із вартістю робіт, що підлягають оплаті заявниками та постачальниками продукції, що сертифікується).

При сертифікації продукції використовуються наступні схеми сертифікації:

Схема 1. Сертифікація одиничних виробів

Випробування з метою сертифікації проводяться окремо для кожного виробу. На зразок продукції, яка пройшла сертифікаційні випробування за цією схемою, видається сертифікат відповідності на одиничний виріб строком дії до одного року. У сертифікаті відповідності вказується заводський номер зразка (за наявності). Процедура та методика робіт встановлені документом РІ-02СП-07.

Схема 2. Сертифікація партії продукції

Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, відібраних від даної партії за правилами та у кількості, встановлених ОС. На підставі позитивних результатів випробувань видається сертифікат відповідності на партію виробів з визначенням кількості виробів у сертифікаційній партії та номерів виробів (за наявності) на строк до одного року.

Схема 3. Сертифікація серійної продукції

Ця схема передбачає проведення аналізу наданої заявником документації, сертифікаційних випробувань зразків продукції та подальшого технічного нагляду у період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодичних контрольних випробування зразків продукції, які відбираються на виробництві або у постачальника з торгівлі в порядку, у строки та в кількості, які встановлені ОС у програмі технічного нагляду, та проведення перевірки виробництва (за необхідності). Сертифікат відповідності на серійну продукцію видається зі строком дії, встановленим у ліцензійній угоді (до одного року).

Схема 4. Сертифікація серійної продукції з обстеженням виробництва

Ця схема передбачає проведення обстеження виробництва продукції, що випускається серійно, сертифікаційні випробування зразків, відібраних на підприємстві, що виробляє дану продукцію, технічний нагляд за виробництвом та сертифікованою продукцією. Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробовувань, порядок та періодичність технічного нагляду визначаються ОС. Сертифікат відповідності на серійну продукцію видається зі строком дії, встановленим у ліцензійній угоді (до двох років). Процедура та методика проведення робіт встановлені у РІ-02СП-06 «Порядок та методика проведення робіт з сертифікації серійної продукції за схемою з обстеженням виробництва».
Докладніше порядок проведення сертифікації описано у ДСТУ 3413-96.

Читайте інші статті про сертифікацію обладнання зв'язку:

Комплект документів для подання заявки на сертифікацію телекомунікаційної продукції →

Права та обов'язки заявників →

Cертифікація засобів зв'язку в Україні. Основні вимоги законодавства →

Повернутися на сторінку «Орган сертифікації «УкрСЕРТЗВ'ЯЗОК» →

Наші контакти

Адреса: м. Одеса, вул. Буніна, 23

Телефони: +3 (48) 725-20-46, +380 (50) 593-49-40, +380 (50) 392-60-31

E-mail: cooler@oniis.org.ua